Missie en Visie

Missie & Visie

Missie

AllenZorg heeft als Missie dat we onderscheidende zorg leveren. Zorg die cliënten en verwijzers elkaar aanbevelen, die financiers het vertrouwen geeft om  afspraken over te maken en die medewerkers trots laat zijn op de klantgerichte en professionele dienstverlening waarover zij zich ambassadeur voelen.

Visie

Samen: Je bent een partner voor je cliënt, dit geeft een gevoel van gelijkwaardigheid. Samen is ook een houding richting je collega’s (in- en externe klanten). De focus ligt op actief samenwerken en flexibele inzet, gericht op de klant. Dit doet recht aan ieders rol en verantwoordelijkheid bij het inrichten van de zorgprocessen en het realiseren van de afgesproken kwaliteitsdoelen. Samen richt zich ook op de samenhang in de zorg-3-hoek cliënt, familie en mantelzorger en de professional, waarbij wij ons verantwoordelijk voelen om ook mantelzorgers te stimuleren en mede verantwoordelijk te maken.

Zodat u zichzelf kunt blijven: zorg sluit aan bij de belevingswereld van de cliënt. We bieden zorg zo veel mogelijk op een manier, dat mensen zichzelf blijven voelen en het beste uit zichzelf halen. Ofwel in eigen thuisomgeving, geborgen en veilig gevoel te geven.

Dichtbij: Dichtbij onze klanten staan is de manier waarop we invulling geven aan hun wensen en verwachtingen. Dit is een houding maar is ook gericht op bij mensen thuis komen of door dichtbij en samen in de wijk te werken. Als medewerker staan we dichtbij onze cliënten. 

Voor verwijzers

AllenZorg is een wijkgerichte zorgorganisatie. Wij zitten bij uw cliënt in de buurt. Een team dat bekend is met de omgeving biedt zorg op maat. Daarbij zijn de wensen en verwachtingen van de cliënt het uitgangspunt.  AllenZorg wil dat iedereen kan leven op de manier die bij hem of haar past. Of dat nu thuis is, waar de medewerkers van onze wijkzorgteams zorg bieden Continue zorg


Wanneer leveren wij onze zorgdienstverlening?

Onze cliënten zijn zorgvragers met complexe en minder complexe zorgbehoeften. De zorgbehoeften van onze cliënten variëren van huishoudelijke werkzaamheden tot intensieve verzorging en verpleging. Dat kan tijdelijk, bijvoorbeeld als zorg na opname in een ziekenhuis of als zorg in de laatste levensfase. Het kan ook voor langere tijd, bijvoorbeeld wanneer de cliënt een chronische aandoening heeft of dementerende is.

AllenZorg is gespecialiseerd in het leveren van kwaliteitszorg vanaf minimaal 1 aaneengesloten uur tot 24 uur zorg per dag.

Wij geloven in flexibel inzetbare zorg, gegeven door betrokken zorgspecialisten.

Dit is waarmee AllenZorg u kan ontzorgen.

Alzheimer’s/Dementia

Alzheimer’s/Dementia refers to a serious loss of mental abilities such as thinking, remembering, reasoning and communicating. Dementia is not a normal part of aging. It can be difficult to know whether you or your loved one is suffering from Alzheimer’s/Dementia as the symptoms typically appear gradually (beginning with memory loss).

Saveo knows from personal and professional experience that caring for a loved one suffering from Alzheimer’s/Dementia can be physically, emotionally and mentally exhausting.

  • Memory loss
  • Disorientation
  • Confusion about time or place
  • Communication issues
  • Inability to read, write, speak or understand
  • Mood and behavior changes, such as aggressiveness, wandering or withdrawal