Kosten

Vergoeding kosten en indicatie

De kostenvergoeding van wijkzorg loopt in de regel via de zorgverzekeringswet (ZVW). Hiertoe is een indicatie benodigd, waarvoor u terecht kunt bij de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige stelt zelf de indicatie vast.

Begeleiding wordt, indien u daar een indicatie voor heeft, vergoed vanuit de Wmo. Meer informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vindt u bij de gemeente

U zult  waarschijnlijk uit de media al hebben meegekregen dat de zorg, die voorheen via de AWBZ werd georganiseerd, ondergebracht is bij drie partijen. Hieronder een kort overzicht van waar u terecht kan voor uw zorgvraag.

1) De gemeente, WMO

Hier onder valt;

– Begeleiding individueel

– Ondersteuning algemene dagelijkse levensbehoefte (ADL)

2) De zorgverzekeraar

– Verpleging & verzorging

– Wijkverpleegkundige

3) Zorgkantoor

– De Wet langdurige zorg (WLZ) voor de zwaarste zorgvraag

Voor alle bovenstaande zorgindicaties is het mogelijk om een Persoons-Gebonden Budget (PGB) aan te vragen. Wel verandert er iets aan het PGB. Als uw zorg valt binnen de WLZ of WMO wordt uw PGB per 2016 gestort bij de Sociale verzekeringsbank (SVB). De SVB zorgt er vervolgens voor dat uw zorgverleners betaalt worden vanuit uw PGB.  Dit noemen we ‘trekkingsrecht’.

Als u nog geen zorgovereenkomst heeft, dan kunt u dit zo snel mogelijk regelen. Op de website van de SVB vindt u voorbeelden van overeenkomsten.

Wij zijn aangesloten bij:

pastedGraphic_1.png

Klachtenregeling:  

Als zzp’er in de zorg hebben wij ervoor gekozen om onze  klachtenregeling van onze onderneming onder te brengen bij de zorgprofessional. Hiermee voldoen wij aan de eisen in klachtrecht en geschillenrecht gesteld in de Wkkgz; het klachtrecht in de WMO en het klachtrecht in de Jeugdwet.