Home

AllenZorg

Afhankelijk zijn of worden is niet gemakkelijk. AllenZorg kan u helpen uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. Wij kijken altijd samen met u wat u zelf kunt of wat u zelf nog kunt organiseren met uw netwerk. wat betekent dat iedereen welkom is!

Hariëtte Allen. 

Thuiszorg (wijkzorg) biedt uitkomst!

Via liefdevolle, persoonlijke aandacht willen wij de beste thuiszorg bieden, afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften van onze cliënten. We werken daarbij samen met mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgprofessionals. Waar nodig zetten wij verpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging in. In Rotterdam en omgeving bieden we zelfs het volledig pakket thuis: daarbij krijgt u vergelijkbare zorg als in een verpleeghuis, maar dan bij u thuis.
Met het ouder worden komen helaas vaak de gebreken. Wellicht heeft u hulp nodig bij dagelijkse handelingen als wassen en aan- en uitkleden.
de deskundige wijkzorgmedewerkers van AllenZorg voor u klaar. Ze zijn u graag van dienst met uiteenlopende vormen van verpleging, verzorging en begeleiding. Ons doel: zorgen dat u zolang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Met regie over uw eigen leven. Wijkzorg is er trouwens niet alleen voor ouderen. Zo bieden wij zorg aan, bijvoorbeeld bij revalidatie thuis of na een ziekenhuisopname 0622051819